• nluleci@gmail.com
  • +90 212 215 50 55

Ozon Tedavisiyle Ağrılara Son

Ozon Tedavisiyle Ağrılara Son
  • Son Güncellenme: 02/03/2022

Ağrı insanı rahatsız eden nahoş bir duygudur. Nedeni ne olursa olsun mutlaka tedavi edilmelidir. Ağrı kesiciler kullanıldığında mide bağırsaklarda ülser, kanama, kalpte, karaciğer ve böbreklerde oluşan sıkıntılar nedeni ile insanlar ilaç kullanmaktan kaçınmaktan ve gittikçe daha doğal tedavilere yönelmekte ve doğal olarak etkili tedavilere de sahip çıkmaktadırlar.

YÜKSEK ENERJİLİ BİR OKSİJEN

Ozon tedavisi doğal tedaviler bakımından bilimsel araştırmalara konu olmuş ve olumlu neticeleri kanıtlanmış tedaviler arasında yer almaktadır. Ozon kimyasal olarak üç oksijen molekülüne sahiptir. Elektriksel olarak yüksek enerjili bir oksijendir. Dünyanın ekolojik uyumunda koruyucu rolü iyi bilinmektedir. Hemen hemen yan etkileri olmayan güvenli bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Ağrı tedavisinde ozon kullanımı gittikçe güncel hale gelmektedir.

AĞRI DUYUSU KİŞİSELDİR

Ozon hastalıklı dokulara oksijen temininde, dokunun oksijenlenmesine neden olmaktadır. Aynı zaman da ağrının oluşmasına katkı sağlayan aracılık eden farklı enflamasyon maddelerinin oluşumunu azaltır. Ve bunlara karşı tedavi edici bir etki oluşturur. Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği ağrıyı şöyle tarif etmektedir; Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan gerçek ya da olası bir doku hasarıyla birlikte bulunan, insanın geçmişteki deneyimleriyle ilgili duyusal hoş olmayan bir duyudur. Ağrı duyusu kişiseldir. Birisi diğerinin ağrısını duymaz. Ağrı akut ve kronik olarak iki temelde ele alınır.

TAMAMEN DOĞAL

Ozon tedavisi artık birçok hekimin kullandığı yasal ve doğal bir tedavidir. Ozonun hücreleri yenileyici etkilerinin yanında, daha birçok biyolojik faydası söz konusudur. Ancak her uygulama sertifikası alan hekimin hemen her hastalığa ozon tedavi önermesi, bazı kuşkuları da beraberinde getirmektedir. Bizim önerimiz, her hekimin kendi uzmanlık alanında ozonu kullanması, daha iyi klinik sonuçlar ortaya koyacaktır. Yoksa gelişigüzel oluşturulan tedavi protokolleri faydadan çok zarar verebilir. Bizler de kendi alanımız olan ağrı tedavisinde ozon terapiyi geniş bir yelpazede kullanmaktayız. Ozon tedavisi bazen tek başına yarar sağladığı gibi, bazen de diğer tedavilerle kombine edilmesinde fayda sağlar. Dünyada tamamlayıcı tıp bağlamında konuya hakim olan uzmanlar tarafından ozon tedavisi tercih edilen bir tedavidir.

Hangi Ağrılarda Etkili Olur

* Bel boyun fıtıkları l Damar hastalıkları ve bunlara bağlı ağrılar
* Kas-Eklem rahatsızlıklarına bağlı ağrılar
* Romatizma ve kireçlenme ağrıları
* Nöropatik ağrılar, özellikle diyabet hastalarında görülen ağrılar
* Kronik enflamatuar ve dejeneratif hastalılara bağlı ağrılar, osteoartritlerde
* Migren ve diğer baş ağrıları l Kronik yorgunluk, fibromyalji sendromunda l Ağrılı seyreden bazı kan hastalıklarında
* Stres ve psikojenik nedenlere bağlı ağrılarda l Tedavilere bağlı oluşan ağrılarda (radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına bağlı)

En Çok Uygulanan Yöntemler

Bel boyun fıtıklarında direk fıtık nedeni olan disk dokusu içerisine görüntüleme sistemi eşliğinde gaz olarak enjekte edilir. Fıtık küçülür, ağrı gider.
* Diz eklemi içerisine direk ozon gazı verilir, diğer eklemlerin içlerine de verilir.
* Cilt altına minik enjeksiyonlar şeklinde
* Ağrılı bölgelere direk gaz şeklinde enjeksiyonlar ile l Ozon yağı (wellozone) ozonlanmış soğuk sıkma zeytinyağı: Bu şekli tüm ağrı türlerinde haricen ağrı olan adale , eklem ve diğer yerlere uygulanır. Etkili ve doğal bir yoldur.
* Major yöntem: bir miktar kanın vakumlu şişelere otomatik olarak alınması ozonlanması ve tekrar hastaya geri verilmesi şeklindeki uygulamadır.
* Epidural alana ozon uygulaması Şeklinde klinikte uygulanmaktadır.
* Ozon yağı her zaman her yerde vücudunuza uygulayabileceğiniz sadece ağrı tedavisinde değil başka başka bir çok konuda örneğin, cildin beslenmesi, pürüzsüzleştirilmesinde, ciltte oluşan yara bere çizik, çatlak gibi durumların tedavisinde, sinek ısırması, güneş yanıkları, çarpmalara bağlı ödem, şişliklerde, kaşıntılı durumlarda güvenle kullanabileceğiniz doğal bir maddedir.

HER 10 KİŞİDEN 6'SI AĞRI ÇEKİYOR

Türkiyede yapılan bir araştırmada ise durum şöyle tespit edilmiş; Erişkinlerin yüzde 63'ü ağrı çekmektedir. Kadınların, kentte ve batı bölgesinde yaşayanların ağrıları daha fazla olup, ağrı yaş arttıkça artmakta idi. Mevcut ağrıların yaklaşık yarısı hemen her gün görülmekte (yüzde 45), dörtte biri (yüzde 25) 4-12 saat sürmekte, yüzde 25’i ise dayanılmaz ağrılar şeklinde ortaya çıkmaktaydı.

Yüzde 75'I Kronik Ağrı

Yine ağrıların yüzde 75’i kronik ağrıdır. Kronik ağrılarda, Batı ve Orta Anadolu'da, kentte, 35-44 yaş grubunda, kadınlarda daha fazla idi. Ağrılar sırası ile baş (yüzde 35), bel (yüzde 15), bacaklarda (yüzde 13) ve batın bölgesidir. Baş bölgesinin ağrıları kadınlarda, kentlilerde, Batı ve Orta Anadolu'da yaşayanlarda daha sıklıkla görülür iken, bacak ağrıları erkeklerde ve kırsal bölgede yaşayanlarda görülmektedir. Genel hatları itibari ile dünyada ve Türkiye’de ağrı çeken insanların durumlarının özeti böyle idi. Buradan anlamamız gereken özellikle geçmeyen ağrıların ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınması ve tedavisi edilmesi gerekliliğidir.

İlaçlara Dikkat Edin!

Ancak tedavi maliyetlerinin yüksekliği ve ağrı tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımında ciddi yan etkilerin görülmesi insanları ilaçlardan uzak durmaya ve doğala doğru meyletmelerine neden olmaktadır. Ozon tedavisi doğal ve de etkili olması gibi özelliklerinden dolayı ağrı tedavisi ile uğraşan hekimlerin kurtarıcısı olmuş hastalarına daha faydalı uygulamalar yapma olanağını sağlamıştır.

YAN ETKİSİ YOK

  • Yan etkisi yok denecek kadar az
  • Özellikle bel boyun fıtıklarında güvenilir ve etkin tedavi olanakları sağlayan
  • Yaşlı hastaların eklem problemlerine bağlı ağrı sağaltımında faydalı l Oksidatif stresin yol açtığı kabullenilen dejeneratif ve kronik hastalıkların ve bunlara bağlı ağrıların sağaltımında katkılar sağlayan
  • Damarsal patolojilere bağlı süreçlerin ve bu patolojilerle ilintili ağrıların tedavisinde
  • Diğer tedavi uygulamaları ile klinik ve teknik olarak uyumlu
  • Daha sonra eğer cerrahi gerekli ise bu duruma engel teşkil etmeyen bir tedavidir.


Son Yazılar:

Cevaplar (0)
Bir cevap yazın:

Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Cevaplanıyor...
user-image
İsim
yorum