Dr. Nurettin Lüleci

Ameliyatsız Bel Boyun Fıtığı

Laser Mikrodiskektomi

Bugün tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak birçok bel ve boyun fıtığı tedavileri ameliyatsız yöntemler ile mümkün olmaktadır. Fıtıkların büyüklüğü ve ne kadar zamandan beri rahatsızlık verdiği, ağrı ve uyuşmaların söz konusu olup olmadığına göre birçok yöntem başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Disk Nükleoplasti

Bugün son gelinen nokta ise yine cerrahi girişime alternatif bir uygulama olan “Disk Nükleoplasti “yöntemidir. Bu yöntem hem bel hem de boyun fıtıklarında uygulanmaktadır. Özel görüntüleme sistemleri eşliğinde (skopi) fıtığa neden olan yastıkçıkların içine girilerek merkezdeki çekirdek hücrelerin radyofrekans denilen özel bir teknoloji ile buharlaştırılması esasına dayanmaktadır. Merkezi boşalan yastıkçıklarda sinirlere baskı yapan bombeleşmiş kısım geri çekilmekte bu sayede sinirlere olan bası ortadan kalkarak anormal durum düzelmektedir. İşlem 15 dakika sürer.